नरेगा विभाग :

  • महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा अंतर्गत ग्रामीण भागातील कामकाज.
  • वृक्ष लागवड
  • नरेगा अंतर्गत सिंचन विहिरीचे बांधकाम.