शिक्षण विभाग (माध्य) :

  • जिल्हातील विद्यार्थ्यांचे माध्यमिक शिक्षण..
  • जिल्हातील ग्रामीण माध्यमिक शिक्षकांच्या आस्थापना विषयक सर्व बाबी.