जाहिराती / महत्वाच्या सूचना

जिल्हा निधी साथीचे रोग उद्भवल्यास तातडीचे औषध उपचार अंतर्गत खालील औषधीचे दरपत्रके उपलब्ध करून देणेबाबत.

Mar 19, 2024
आणखी वाचा »

खनिज मिश्रण जंतनाशके चाटण विटा अनुषंगिक औषधोपचार अंतर्गत खालील औषधीचे दरपत्रके उपलब्ध करून देणेबाबत.

Mar 19, 2024
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2023 -24 चे लेखापरीक्षण करिता दरपत्रक सादर करणेबाबत दरपत्रक सूचना

Mar 15, 2024
आणखी वाचा »

महात्मा गांधी यांचा पुतळा करिता दरपत्रक बोलविण्याबाबत राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अमरावती ग्रामीण

Mar 14, 2024
आणखी वाचा »

NHM अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रम मधील विशेष तज्ञ पदाची जाहिरात प्रसिद्ध (आरोग्य विभाग).

Mar 12, 2024
आणखी वाचा »

जिल्हास्तरावर आरोग्यवर्धिनी टेलीकन्सल्टेशन हब येथे तीन एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी व तीन तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांची पद भरती बाबत जाहिरात (आरोग्य विभाग).

Mar 01, 2024
आणखी वाचा »

योग प्रशिक्षक उमेदवारांची प्री मेरीट पात्र यादी (आरोग्य विभाग).

Feb 26, 2024
आणखी वाचा »

योग प्रशिक्षक उमेदवारांची निवड यादी (आरोग्य विभाग).

Feb 20, 2024
आणखी वाचा »

MSRLM अंतर्गत एकात्मिक शेती प्रभाग IFC निवड व प्रतिक्षाधीन यादी.

Feb 08, 2024
आणखी वाचा »