अविश्यांत पंडा, (भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद अमरावती, आपले स्वागत करीत आहे.

महाराष्ट्रातल्या विदर्भामधे असलेला अमरावती हा जिल्हा अतिशय विस्तीर्ण पसरलेला असुन याला ’अंबानगरी’ म्हणुन देखील ओळख आहे. पुराण काळापासुनचा इतिहास या जिल्हयाला आहे भगवान श्रीकृष्णाने रूक्मीणीला याच नगरीतुन पळवुन नेउन तिच्यासोबत विवाह केल्याचे सांगितले जाते.
अमरावतीचे जुने नाव “उदंब्रावती” असे आहे पुढे अपभ्रंश होउन ’उम्ब्रवती’ आणि त्यानंतर “अमरावती”असे झाले. अमरावतीचे नाव इथे असलेल्या प्राचीन अंबादेवी मंदीरामुळे पडले आहे.
अमरावतीच्या प्राचीन अस्तित्वाबद्दल जैनांचे भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ यांच्या इतिहासातुन माहीती सापडते. त्यांच्या नक्काशीदार शिलालेखात असलेल्या उल्लेखानुसार या मुर्त्या 1097 मधे स्थापीत करण्यात आल्या. गोविंद महाप्रभुंनी 13 व्या शतकात अमरावतीला भेट दिली. असा प्राचीन इतिहास असलेला हा जिल्हा!…आणखी

जाहिराती / महत्वाच्या सूचना


RGSA पंचायत विभाग जि प अमरावती अभ्यास दौरा दरपत्रक सन 2022-23  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अमरावती कार्यालय अंतर्गत 15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी / कंत्राटी आरोग्य सेवक / कंत्राटी स्टॉप नर्स यांची तात्पुरती यादी (आरोग्य विभाग)  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती मध्ये Staff Nurse/M.O.(Ayush) रिक्त असलेल्या जागेवर प्रतीक्षा यादी मधूनभरावयाच्या उमेदवारांची यादी (आरोग्य विभाग)  

Notice For Expressoin of Interest (आरोग्य विभाग)  

Moped 2 Wheeler Vehicle with Physically Handicap Kit खरेदी जाहिरात आरोग्य विभाग. 

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प राबवण्याबाबत जाहिरात 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती नवीन सूचना. 

Notice For Expressoin of Interest (आरोग्य विभाग)  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सूचना तथा कौशल्य चाचणी घेतल्यानंतर उमेदवारांची अंतिम निवड यादी तथा प्रतीक्षा यादी  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती कौशल्य चाचणी घेतलेल्या पदनिहाय उमेदवारांची गुणांकनासह यादी 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती (सूचना)  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती उमेदवारांची पदनिहाय निवड तथा प्रतीक्षा यादी  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र उमेदवारांची कौशल्य चाचणी करिता पदनिहाय निवड यादी  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदाकरिता थेट मुलाखत 

राष्ट्रीय जल पुरस्काराकरिता Online अर्ज सादर करणे बाबत अंतिम दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ 

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी पदाकरिता थेट पदभरती राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अमरावती 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती उमेदवारांची कागदपत्र पळतळणी करिता अंतिम पात्र / प्रतीक्षा गुनांकनासह पदनिहाय यादी 

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता भोजन व्यवस्थेचे फेर निवेदा सुचना  

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता प्रशिक्षण सभागृह उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना (दुसरी वेळ) 

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हिडीयोग्राफी (संपुर्ण ) उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना (दुसरी वेळ) 

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता स्‍टेशनरी साहित्‍य खरेदी करिता दरपञक सुचना (दुसरी वेळ) 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र/अपात्र उमेदवारांची गुनांकनासह पदनिहाय यादी 

पंचायत समिती अमरावती कार्यालयातील साहित्य निर्लेखन जाहीर लिलाव सूचना 

Notice For Expression of Interest (आरोग्य विभाग) 

जि.प.ग्रा.पा.पु.उपविभाग चांदुर रेल्वे निविदा सूचना 

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता प्रशिक्षण सभागृह उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना 

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हिडीयोग्राफी (संपुर्ण ) उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना 

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता स्‍टेशनरी साहित्‍य खरेदी करिता दरपञक सुचना 

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता वाचनसाहित्‍याच्‍या प्रती झेरॉक्‍स करण्‍याकरिता दरपञक सुचना 

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता आवश्‍यक साहित्‍य भाडे तत्‍वावर उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना  

शिक्षण (मा.) जि.प.अमरावती अंतर्गत निर्लेखित वाहनाचा फेर हर्रास 

शिक्षण (मा.) जि.प.अमरावती अंतर्गत निर्लेखित वाहनाचा हर्रास

आरोग्य विभाग जि.प.अमरावती अंतर्गत औषधी खरेदी सूचना

पर्यटन स्थळेचिखलदरा
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
अंबादेवी
गुरूकुंज आश्रम मोझरी
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ
मुक्तागिरी
बांबू गार्डन
वडाळी तलाव