जिल्हा परिषद पदभरती २०२३

पुढील आगामी परीक्षा दिनांक

May 22, 2024
पुढील आगामी परीक्षा दिनांक.

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ औषध निर्माता या पदाचा निकाल

May 22, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प.अमरावती सरळ सेवा पदभरती 2023 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (Documents Verification)

March 13, 2024
ऑनलाइन परीक्षेचे प्राप्त निकालानुसार सोबत जोडलेल्या यादीमधील उमेदवारांनी त्यांची मूळ कागदपत्रे पडताळणी करिता उपस्थित राहणेबाबत.

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदाचा निकाल

March 12, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा परिषद अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ जिल्हा निवड समिती निवड व प्रतीक्षा यादी.

March 02, 2024
विस्तार अधिकारी (सांखिकी), रिगमन (दोरखंडवाला) , कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), आरोग्य पर्यवेक्षक, जोडारी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ अंगणवाडी पर्यवेक्षिका दिनांक 29-02-2024

Feb 28, 2024
दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंगणवाडी पर्यवेक्षिका या पदाची ऑनलाईन परीक्षा अमरावती जिल्ह्यामधील सहा परीक्षा केंद्रावर घेण्याबाबत कंपनीकडून वेळापत्रक प्राप्त आहे तथापि सदरच्या सहा परीक्षा केंद्र पैकी एका परीक्षा केंद्रा मध्ये झालेला बदल

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ गुणानुक्रमे उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी.

Feb 24, 2024
वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व.), कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व.),कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ आरेखक, कनिष्ठ यांत्रिकी, यांत्रिक, विस्तार अधिकारी (शिक्षण), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ वरीष्ठ सहायक या पदाचा निकाल

Feb 23, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ सहायक या पदाचा निकाल

Feb 23, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदाचा निकाल

Feb 17, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ न्यायप्रविष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदाचा निकाल

Feb 17, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाचा निकाल

Feb 16, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ आरेखक या पदाचा निकाल

Feb 16, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ यांत्रिकी या पदाचा निकाल

Feb 16, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ लेखाअधिकारी या पदाचा निकाल

Feb 16, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ यांत्रिकी या पदाचा निकाल

Feb 16, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ गुणानुक्रमे उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी.

Feb 14, 2024
रिंगमन, वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा), विस्तार अधिकारी सांखिकी, विस्तार अधिकारी कृषि, आरोग्य पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अभियंता (Mech), जोडारी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ सहाय्यक(लेखा) या पदाचा निकाल

Feb 12, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ जोडारी या पदाचा निकाल

Feb 08, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ अभियंता (Mech) या पदाचा निकाल

Feb 08, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी सांखिकी या पदाचा निकाल

Jan 20, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ विस्तार अधिकारी कृषि या पदाचा निकाल

Jan 20, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ आरोग्य पर्यवेक्षक या पदाचा निकाल

Jan 20, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा) या पदाचा निकाल

Jan 18, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

जि.प. अमरावती सरळसेवा पदभरती २०२३ रिंगमन या पदाचा निकाल

Jan 18, 2024
गुणवत्ता यादी   |   कट ऑफ मार्क्स   |   परीक्षेस हजर आणि पात्र उमेदवारांची यादी

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), (ग्रामीण पाणी पुरवठा) आणि औषध निर्माण अधिकारी] नमूद केलेल्या पदांसाठी परीक्षा २१,२२,२३ ऑक्टोबर २०२३ या रोजी घेण्यात येणार नाहीत. या पदांसाठीचे सुधारित वेळापत्रक तसेच उर्वरित पदांसाठीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक नंतर कळविण्यात येईल.

Oct 19, 2023


दिनांक 15 व 17 ऑक्टोंबर 2023 रोजी होणाऱ्या परीक्षेचे वेळापत्रक

Oct 09, 2023
आणखी वाचा »

लेखी परीक्षा दि.१०, ११, व १५ ऑक्टोबर २०२३ ओळखपत्र Download करण्याकरिता या लिंक वर क्लिक करावे.

Oct 09, 2023
आणखी वाचा »

जिल्हा परिषद भरती प्रक्रिया दिनांक व वेळ.

Oct 04, 2023
आणखी वाचा »

लेखी परीक्षा दि. ०७ व ०८ ऑक्टोबर २०२३ ओळखपत्र Download करण्याकरिता या लिंक वर क्लिक करावे.

Sept 30, 2023
आणखी वाचा »

विविध पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षे संबंधित माहिती पुस्तिका

Sept 30, 2023
आणखी वाचा »

जिल्हा परिषद अमरावती पदभरती २०२३ अर्ज भरण्याकरिता या लिंक वर क्लिक करावे.

Aug 04, 2023
आणखी वाचा »

जिल्हा परिषद अमरावती सविस्तर पदभरती जाहिरात २०२३

Aug 03, 2023
आणखी वाचा »

उमेदवारांकरिता हेल्पलाईन / संपर्क क्रमांक

July 06, 2023
आणखी वाचा »