महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा

RTS कायदा (महाराष्ट्र सेवा हक्क कायदा)

महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम, 2015 लागू करण्यात आला आहे आणि 28.04.2015 पासून लागू करण्यात आला आहे आणि शासनाच्या अंतर्गत विविध सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे नागरिकांना अधिसूचित सेवा पारदर्शक, जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने प्रदान केल्या जातील. नागरिकांना सुलभ, तत्पर आणि कालबद्ध सेवा प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

शासनामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांवर देखरेख, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करण्यासाठी वरील कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवेचा अधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त असतात. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारतीत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयात आहेत.

जर कोणतीही अधिसूचित सेवा कोणत्याही पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत प्रदान केली गेली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती उच्च अधिकाऱ्यांकडे पहिले आणि दुसरे अपील दाखल करू शकते आणि जर तो त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल, तर हेमाने तिसरे अपील करणे पसंत केले. आयोग. चूक करणारा अधिकारी प्रति केस रु 5000/- पर्यंत दंडास जबाबदार आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची संकेतस्थळ खालील प्रमाणे आहे.

aaplesarkar.mahaonline.gov.inRTS कायदा

महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम, 2015
RTS नियम राजपत्र
RTS कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी


आपले सरकार सेवा केंद्रचालक यादी (ग्रामपंचायत स्तर)

केंद्रचालक यादी